DÀN VIP MIÊN BẮC
01/9: 8X7X6X5X4X3X
02/9: 8X7X6X5X4X3X
03/9: 8X7X6X5X4X
04/9: 8X7X6X5X4X
05/9: 8X7X6X5X4X
06/9: 8X7X6X
07/9: 8X7X6X5X4X3X
08/9: 8X7X6X5X4X3X
09/9: 8X7X6X5X4X3X
10/9: 8X7X6X5X4X3X
11/9: 8X7X6X5X
12/9: 8X7X6X5X
13/9: 8X7X6X5X
14/9: 8X7X6X5X4X3X
15/9: 8X7X6X5X4X3X
16/9: 8X7X6X5X4X
17/9: 8X7X6X5X4X
18/9: 8X7X6X5X4X3X
19/9: 8X7X6X5X4X3X
20/9: 8X7X6X5X4X3X
21/9: 8X7X6X5X4X3X
22/9: 8X7X6X5X4X3X
23/9 : Lấy dàn hôm nay

Hướng Dẫn Lấy Dàn :
1: Quý khách phải có tài khoản Lixi88 và Lotto188.Dưới link đại lý Admin
2: Quý khách đã có tài khoản Lotto188 và Lixi88.Nhưng không dưới link đại lýAdmin 
3: Quý khách phải đóng phí để được cấp Mật khẩu nhận dàn 
4: Link đăng ký tài khoản loto188 và Lixi88 dưới đại lý Admin
– Loto188: https://loto188.com/reg.shtml?id=1848750
– Lixi88: https://lixi88.info/reg.shtml?id=1420520
5: Liên hệ CSKH để được tư vấn hỗ trợ