Bạch Thủ

Hệ thống nạp thẻ bảo trì

Để lấy số khách gửi mã thẻ và seri thẻ cho nhân viên (góc phải màn hình)

Chấp nhận thẻ Viettel , Mobifones , Vinaphone hoặc chuyển khoản Ngân hàng


  • Số Được Cập Nhật Sau 13h Chiều Hằng Ngày
  • Hệ Thống Chấp Nhận Nạp Nhiều Lần , Với Nhiều Mệnh Giá Thẻ Khác Nhau
  • Miễn Sao Đủ Số Tiền Tổng .Hệ Thống Sẽ Tự Hiển Thị Số
  • Lưu Ý: Viết SĐT Vào Phần Nội Dung Thanh Toán  Để Tiện Cho Việc Hỗ Trợ Khi Có Lỗi 

Bạch Thủ VIP Mua Giá 500.000 VNĐ
21.12.2019 23 Ăn Lô 23
17.12.2019 12 Miss
16.12.2019 13 Ăn Lô 13
11.12.2019 22 Ăn Lô 22
05.12.2019 41 Miss
04.12.2019 55 Ăn Lô 55
03.12.2019 11 Ăn Lô 11
02.12.2019 11 Miss
29.11.2019 25 Ăn Lô 25
28.11.2019 42 Ăn Lô 42
27.11.2019 16 Ăn Lô 16
26.11.2019 00 Miss
25.11.2019 24 Ăn Lô 24
24.11.2019 41 Ăn Lô 41 41
23.11.2019 25 Ăn Lô 25
22.11.2019 41 Miss
21.11.2019 12 Ăn Lô 12
20.11.2019 51 Ăn Lô 51
18.11.2019 33 Miss
17.11.2019 24 Ăn Lô 24
16.11.2019 14 Ăn Lô 14
15.11.2019 25 Miss
14.11.2019 32 Ăn Lô 32 32
13.11.2019 11 Miss
12.11.2019 33 Ăn Lô 33
11.11.2019 32 Ăn Lô 32
10.11.2019 21 Ăn Lô 21
09.11.2019 12 Miss
08.11.2019 24 Ăn Lô 24
07.11.2019 33 Miss
06.11.2019 44 Ăn Lô 44
04.11.2019 43 Ăn Lô 43
03.11.2019 24 Ăn Lô 24
01.11.2019 39 Ăn Lô 39
31.10.2019 55 Miss
30.10.2019 23 Ăn Lô 23
29.10.2019 24 Miss
28.10.2019 31 Ăn Lô 31 31
27.10.2019 14 Ăn Lô 14
25.10.2019 22 Ăn Lô 22
24.10.2019 20 Ăn Lô 20
23.10.2019 22 Miss
22.10.2019 35 Ăn Lô 35
21.10.2019 33 Ăn Lô 33 33
20.10.2019 31 Ăn Lô 31
18.10.2019 11 Miss
17.10.2019 15 Ăn Lô 15
16.10.2019 14 Miss
15.10.2019 23 Ăn Lô 23
14.10.2019 33 Ăn Lô 33
11.10.2019 12 Ăn Lô 12
10.10.2019 22 Miss
09.10.2019 64 Ăn Lô 64
08.10.2019 21 Ăn Lô 21
07.10.2019 34 Miss
06.10.2019 35 Ăn Lô 35
04.10.2019 21 Ăn Lô 21
03.10.2019 44 Ăn Lô 44
02.10.2019 22 Miss
01.10.2019 45 Ăn Lô 45
30.09.2019 11 Ăn Lô 11
29.09.2019 21 Ăn Lô 21
27.09.2019 23 Ăn Lô 23 23
26.09.2019 15 Ăn Lô 15
25.09.2019 41 Miss
24.09.2019 87 Ăn Lô 87
23.09.2019 77 Ăn Lô 77
22.09.2019 12 Ăn Lô 12
21.09.2019 22 Ăn Lô 22
20.09.2019 10 Miss
19.09.2019 20 Ăn Lô 20
18.09.2019 41 Ăn Lô 41
16.09.2019 32 Ăn Lô 32
15.09.2019 33 Miss
14.09.2019 12 Ăn Lô 12
13.09.2019 24 Ăn Lô 24
12.09.2019 23 Ăn Lô 23
11.09.2019 13 Miss
10.09.2019 12 Ăn Lô 12
09.09.2019 31 Ăn Lô 31
08.09.2019 22 Ăn Lô 22
07.09.2019 33 Miss
06.09.2019 14 Ăn Lô 14
05.09.2019 03 Ăn Lô 03****
04.09.2019 55 Ăn Lô 55
03.09.2019 31 Miss
02.09.2019 12 Ăn Lô 12 12
01.09.2019 85 Ăn Lô 85
31.08.2019 10 Miss
30.08.2019 66 Ăn Lô 66 66
29.08.2019 12 Ăn Lô 12
28.08.2019 25 Ăn Lô 25
27.08.2019 89 Miss
26.08.2019 20 Ăn Lô 20
25.08.2019 01 Ăn Lô 01
24.08.2019 22 Ăn Lô 22
23.08.2019 48 Ăn Lô 48
21.08.2019 41 Miss
20.08.2019 21 Ăn Lô 21
19.08.2019 17 Ăn Lô 17
18.08.2019 11 Ăn Lô 11
17.08.2019 01 Ăn Lô 01
16.08.2019 62 Ăn Lô 62
15.08.2019 11 Ăn Lô 11

Kết Quả Dự Đoán Gần Đây Nhất……………