Song Thủ

Hệ thống nạp thẻ bảo trì

Để lấy số khách gửi mã thẻ và seri thẻ cho nhân viên (góc phải màn hình)

Chấp nhận thẻ Viettel , Mobifones , Vinaphone hoặc chuyển khoản Ngân hàng


  • Số Được Cập Nhật Sau 13h Chiều Hằng Ngày
  • Hệ Thống Chấp Nhận Nạp Nhiều Lần , Với Nhiều Mệnh Giá Thẻ Khác Nhau
  • Miễn Sao Đủ Số Tiền Tổng .Hệ Thống Sẽ Tự Hiển Thị Số
  • Lưu Ý: Viết SĐT Vào Phần Nội Dung Thanh Toán  Để Tiện Cho Việc Hỗ Trợ Khi Có Lỗi 

Lô Song Thủ VIP Mua Giá 300.000 VNĐ
21.12.2019 23 32
Ăn Lô 23
17.12.2019 26 62
Trượt
16.12.2019 13 31
Ăn Lô 13
11.12.2019 10 01
Ăn Lô 10 01
05.12.2019 16 61
Ăn Lô 61
04.12.2019 12 21
Trượt
03.12.2019 29 92
Ăn Lô 29
02.12.2019 12 21
Ăn Lô 21
29.11.2019 13 31
Ăn Lô 13 31
28.11.2019 13 31
Trượt
27.11.2019 16 61
Ăn Lô 16
26.11.2019 06 60
Ăn Lô 06
25.11.2019 14 41
Ăn Lô 14
24.11.2019 13 31
Ăn Lô 13 13
23.11.2019 11 66
Trượt
22.11.2019 17 71
Ăn Lô 17 71
21.11.2019 67 76
Ăn Lô 76
20.11.2019 12 21
Ăn Lô 21 12
18.11.2019 19 91
Trượt
17.11.2019 24 42
Ăn Lô 24 42
16.11.2019 14 41
Ăn Lô 14
15.11.2019 25 52
Trượt
14.11.2019 10 01
Ăn Lô 10 01
13.11.2019 16 61
Ăn Lô 16
12.11.2019 14 41
Ăn Lô 14
11.11.2019 12 21
Trượt
10.11.2019 12 21
Ăn Lô 21
09.11.2019 27 72
Ăn Lô 72
08.11.2019 40 04
Trượt
07.11.2019 14 41
Ăn Lô 14
06.11.2019 23 32
Ăn Lô 23 32
04.11.2019 41 14
Trượt
03.11.2019 12 21
Ăn Lô 12
01.11.2019 23 32
Ăn Lô 23 
31.10.2019 24 42
Ăn Lô 24 42 42
30.10.2019 30 03
Ăn Lô 30 03
29.10.2019 16 61
Trượt
28.10.2019 16 61
Ăn Lô 16
27.10.2019 14 41
Ăn Lô 14
25.10.2019 12 21
Ăn Lô 21 21
24.10.2019 38 8 3
Ăn Lô  38
23.10.2019 13 31
Trượt
22.10.2019 12 21
Ăn Lô  21 21
21.10.2019 25 52
Ăn Lô  25
20.10.2019 14 41
Trượt
18.10.2019 14 41
Ăn Lô  14
17.10.2019 44 99
Ăn Lô 44
16.10.2019 13 31
Trượt
15.10.2019 23 32
Ăn Lô 23
14.10.2019 25 52
Ăn Lô 25
11.10.2019 12 21
Ăn Lô 12
10.10.2019 30 03
Ăn Lô 30
09.10.2019 23 32
Ăn Lô 32
08.10.2019 23 32
Trượt
07.10.2019 14 41
Ăn Lô 14
06.10.2019 24 42
Ăn Lô 24
04.10.2019 33 88
Ăn Lô 88
03.10.2019 15 51
Ăn Lô 51
02.10.2019 25 52
Ăn Lô 25
01.10.2019 19 91
Trượt
30.09.2019 46 64
Ăn Lô 46 64
29.09.2019 34 43
Ăn Lô 34 43 43
27.09.2019 23 32
Ăn Lô 23 23
26.09.2019 12 21
Ăn Lô 12
25.09.2019 14 41
Trượt
24.09.2019 11 66
Ăn Lô 11
23.09.2019 13 31
Ăn Lô 13 31
22.09.2019 10 01
Ăn Lô 10 01
21.09.2019 12 21
Ăn Lô 21
20.09.2019 15 51
Trượt
19.09.2019 55 00
Ăn Lô 55
18.09.2019 24 42
Ăn Lô 42
16.09.2019 10 01
Ăn Lô 10 01
15.09.2019 24 42
Ăn Lô 42
14.09.2019 23 32
Ăn Lô 32
13.09.2019 10 01
Trượt
12.09.2019 15 51
Ăn Lô 15
11.09.2019 20 02
Ăn Lô 20
10.09.2019 24 42
Ăn Lô 24 42
09.09.2019 20 02
Trượt
08.09.2019 13 31
Ăn Lô 13
07.09.2019 12 21
Ăn Lô 21 21
06.09.2019 15 51
Trượt
05.09.2019 12 21
Ăn Lô 12
04.09.2019 55 00
Ăn Lô 55
03.09.2019 20 02
Ăn Lô 20
02.09.2019 16 61
Ăn Lô 16 61 61
01.09.2019 12 21
Trượt
31.08.2019 13 31
Ăn Lô 13
30.08.2019 90 09
Ăn Lô 90 90
29.08.2019 23 32
Trượt
28.08.2019 25 52
Ăn Lô 25
27.08.2019 14 41
Ăn Lô 14 14 41
26.08.2019 58 85
Ăn Lô 58 58 85
25.08.2019 28 82
Ăn Lô 82
24.08.2019 13 31
Ăn Lô 31
23.08.2019 12 21
Ăn Lô 12 21
22.08.2019 18 81
Ăn Lô 81
21.08.2019 11 66
Trượt
20.08.2019 79 97
Ăn Lô 79 97
19.08.2019 11 66
Ăn Lô 66
18.08.2019 11 66
Ăn Lô 11 11
17.08.2019 43 34
Ăn Lô 43
16.08.2019 14 41
Trượt
15.08.2019 22 77
Ăn Lô 22