Xiên 2

Hệ thống nạp thẻ bảo trì

Để lấy số khách gửi mã thẻ và seri thẻ cho nhân viên (góc phải màn hình)

Chấp nhận thẻ Viettel , Mobifones , Vinaphone hoặc chuyển khoản Ngân hàng


  • Số Được Cập Nhật Sau 13h Chiều Hằng Ngày
  • Hệ Thống Chấp Nhận Nạp Nhiều Lần , Với Nhiều Mệnh Giá Thẻ Khác Nhau
  • Miễn Sao Đủ Số Tiền Tổng .Hệ Thống Sẽ Tự Hiển Thị Số
  • Lưu Ý: Viết SĐT Vào Phần Nội Dung Thanh Toán  Để Tiện Cho Việc Hỗ Trợ Khi Có Lỗi 

Lô Xiên 2 ( Số Đá ) Mua Giá 500.000 VNĐ
21.12.2019 10 22 Ăn 10
17.12.2019 22 35 Ăn Xiên 2
16.12.2019 22 53 Ăn Xiên 2
11.12.2019 23 22 Ăn 22
05.12.2019 40 09 Ăn Xiên 2
04.12.2019 55 41 Ăn Xiên 2
03.12.2019 11 31 Ăn Xiên 2
02.12.2019 85 10 Ăn 85
29.11.2019 25 31 Ăn Xiên 2
28.11.2019 91 33 Ăn 91
27.11.2019 24 06 Ăn Xiên 2
26.11.2019 10 91 Ăn Xiên 2
25.11.2019 11 84 Ăn Xiên 2
24.11.2019 00 91  Ăn 91
23.11.2019 52 91 Ăn Xiên 2
22.11.2019 56 04 Ăn 56
21.11.2019 15 11 Ăn Xiên 2
20.11.2019 51 44 Ăn Xiên 2
18.11.2019 02 92 Ăn 92
17.11.2019 00 03 Ăn 00
16.11.2019 03 92 Ăn Xiên 2
15.11.2019 10 19 Ăn 19
14.11.2019 32 54 Ăn Xiên 2
13.11.2019 41 16 Ăn 16
12.11.2019 14 21 Ăn Xiên 2
11.11.2019 32 10 Ăn 32
10.11.2019 21 33 Ăn Xiên 2
09.11.2019 63 09 Ăn Xiên 2
08.11.2019 10 33 Ăn 33
07.11.2019 91 66 Ăn Xiên 2
06.11.2019 23 90 Ăn Xiên 2
04.11.2019 23 10 Ăn 23
03.11.2019 11 17 Ăn Xiên 2
01.11.2019 23 39 Ăn Xiên 2
31.10.2019 42 91 Ăn 42 42
30.10.2019 14 03 Ăn Xiên 2
29.10.2019 22 13 Ăn 13
28.10.2019 01 17 Ăn Xiên 2
27.10.2019 14 01 Ăn 14
25.10.2019 43 57 Ăn Xiên 2
24.10.2019 15 57 Ăn Xiên 2
23.10.2019 10 05 Ăn 10
22.10.2019 41 02 Ăn Xiên 2
21.10.2019 74 53 Ăn Xiên 2
20.10.2019 12 52 Miss
18.10.2019 77 93 Ăn Xiên 2
17.10.2019 22 27 Ăn 27
16.10.2019 25 55 Ăn Xiên 2
15.10.2019 23 91 Ăn Xiên 2
14.10.2019 11 45 Ăn 11
11.10.2019 14 31 Ăn Xiên 2
10.10.2019 42 10 Ăn 42
09.10.2019 21 33 Ăn Xiên 2
08.10.2019 11 31 Ăn Xiên 2
07.10.2019 88 93 Ăn Xiên 2
06.10.2019 00 91 Ăn 91
04.10.2019 88 91 Ăn Xiên 2
03.10.2019 51 44 Ăn Xiên 2
02.10.2019 96 91 Ăn 96
01.10.2019 93 07 Ăn Xiên 2
30.09.2019 46 00 Ăn Xiên 2
29.09.2019 34 36 Ăn Xiên 2
27.09.2019 33 10 Ăn 33
26.09.2019 12 00 Ăn Xiên 2
25.09.2019 23 10 Ăn 23
25.09.2019 11 02 Ăn Xiên 2
23.09.2019 31 42 Ăn Xiên 2
22.09.2019 11 92 Ăn 92 92
21.09.2019 37 41 Ăn 37 37
20.09.2019 63 95 Miss
18.09.2019 09 94 Miss
16.09.2019 30 10 Ăn Xiên 2
15.09.2019 53 31 Miss
14.09.2019 32 56 Ăn Xiên 2
13.09.2019 40 52 Miss
12.09.2019 19 96 Miss
11.09.2019 12 32 Ăn 12 12 12
10.09.2019 24 06 Ăn Xiên 2
09.09.2019 31 45 Ăn Xiên 2
08.09.2019 39 94 Miss
07.09.2019 03 90 Ăn Xiên 2
06.09.2019 26 11 Ăn 26 26
05.09.2019 55 10 Ăn Xiên 2
04.09.2019 38 08 Miss
03.09.2019 35 72 Miss
02.09.2019 41 21 Ăn Xiên 2
01.09.2019 01 37 Miss
31.08.2019 91 00 Ăn 00 00
30.08.2019 90 93 Ăn Xiên 2
29.08.2019 12 52 Ăn Xiên 2
28.08.2019 25 07 Ăn Xiên 2
27.08.2019 25 54 Miss
26.08.2019 20 05 Ăn Xiên 2
25.08.2019 01 41 Ăn 01
24.08.2019 78 82 Ăn Xiên 2
23.08.2019 12 63 Ăn Xiên 2
22.08.2019 23 31 Ăn Xiên 2
21.08.2019 14 65 Ăn Xiên 2
20.08.2019 11 45 Ăn 45
19.08.2019 30 44 Ăn 30
18.08.2019 45 53 Ăn Xiên 2
17.08.2019 40 90 Ăn Xiên 2
16.08.2019 51 72 Ăn 51
15.08.2019 61 91 Ăn Xiên 2